Organisatie en ANBI

Op 19 november 1990 werd de Stichting Instandhouding Havezathe Herinckhave opgericht  met als doelstelling:

  1. het verkrijgen, herstellen, onderhouden en beheren van het landgoed Herinckhave met inbegrip van de 18e eeuwse havezathe Herinckhave met bouwhuizen, kapel wateremolen, tuinen lanen en grachten gelegen in de buurtschap Fleringen, gemeente Tubbergen en van de daarin of daarbij aanwezige meubilaire en andere roerende goederen, een en ander met inachtname van de Monumentenwet en de Natuurschoonwet
  2. het opsporen, verkrijgen en onderhouden van alle op gemeld landgoed betrekking hebbende zaken van welke aard dan ook.

Het uit de 14e eeuw stammende landgoed Herinckhave is al  ruim 35 jaar een NSW landgoed, waarvan huis en bijgebouwen en watermolen al geruime tijd een rijksmonument zijn, terwijl sedert de 90-jaren vrijwel het gehele landgoed de status van rijksmonument heeft gekregen.

 

Herinckhave  levert een belangrijke bijdrage aan de recreatieve mogelijkheden in Twente. Op het landgoed trekken de routes voor wandelaars, fietsers en ruiters van het recreatie-netwerk Twente jaarlijks ca 8. à 10.000 bezoekers. Vrijwilligers zorgen voor onderhoud van de lanen en bospaden alsmede voor het draaien van de watermolen. De kapel fungeert als officiële trouwlocatie en op de havezathe zelf vinden concerten en historische lezingen plaats.

Op het landgoed staan naturwaarden in hoog aanzien..  Bos en (agrarische) natuur maken ruim ¾  van het totale areaal uit; het landgoed bevindt zich in een zgn ecologische verbindingzone. 

 

Het landgoed is in de periode 1940-1945 veel van zijn roerende en onroerende bezittingen kwijt geraakt; bovendien is door een grote brand in 1959 een groot deel van de havezathe afgebrand , waarbij ook weer veel roerende zaken verloren zijn gegaan. Last but not least zijn er in het begin van de 20-ste eeuw veel archivalia en tot de havezathe behorende zaken verloren dan wel in andere handen overgegaan.

 

De Stichting Instandhouding Havezathe Herinckhave is statutair gevestigd te Tubbergen.

Postadres: Herinckhaveweg 6, 7666 LK Fleringen en is geregistreerd  in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland, onder nr. 4103 0520.

 

De Stichting heeft een beleidsplan en een beleggingsstatuut. Door toedoen van de Stichting kon enkele jaren geleden de havezathe aangekocht worden, is bijgedragen aan het herstel van de watermolen , zijn op de havezathe betrekking hebbende voorwerpen (o.m. kapelklok en schilderijen) aangekocht en gerestaureerd en worden publicaties ondersteund.

 

De stichting heeft sedert  11 april 1991 de ANBI-status, RSIN 92.55.941

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Jhr Drs L.D.M.T. von Bönninghausen - voorzitter

Jkvr T.E.A. von Bönninghausen - lid

Drs  G.L.H. Bijleveld – Jkvr von Bönninghausen - penningmeester

G.J. baron van Heemstra - lid

 

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden

Stichting Instandhouding W&V rekening 2020

Stichting Instandhouding Activiteitenverslag 2020

Het Beleidsplan vindt u HIER