Korte geschiedenis

1750.gif
De 'Hof te Vlederinghe' wordt voor het eerst beschreven in 1337 als leengoed van de bisschop van Utrecht. Vanaf 1385 komt het goed in bezit van de familie Grubbe, waardoor het landgoed in de volksmond nog bekend staat als 'Grobbenhoek'.

In 1723 trouwt erfdochter Johanna Maria Antonetta Grubbe met kapitein -later luitenant generaal- Friedrich Christian von Bönninghausen.


Deze liet in 1742 het oude 'Grobbenhoes' slopen en bouwde 100 meter westelijker gelegen een nieuw huis, de huidige havezate.
Herinckhave groeide in de volgende generaties uit tot een welvarend en groot landgoed, bestaande uit ruim 600 hectare landerijen, heide, bossen en 35 boerenhofsteden. Tegenwoordig beslaat het landgoed zo'n 60 hectare.

In 1959 brandde het huis gedeeltelijk uit. In de jaren 1970 verkreeg de Overijsselse Kastelen Stichting de erfpacht en restaureerde het huis; sindsdien wordt het huis particulier bewoond.
Het landgoed is ondergebracht in een Natuurschoonwet BV, die sinds voorjaar 2010 ook weer volledig eigenaar van de havezate is.

 

Uitgebreide geschiedenis en historische afbeeldingen >