Herinckhave

Herinckhave is een landgoed in Noord-Oost Twente, rijk aan historie, natuurschoon en culturele waarden.
Het landgoed in zijn tegenwoordige vorm en omvang bestaat uit de gelijknamige 18-eeuwse havezate die geflankeerd wordt door twee bouwhuizen en omringd door grachten. Twee lanen geven toegang tot het landgoed. Op het landgoed staan voorts enkele voormalige boerderijen en landbouwschuren; de totale oppervlakte aan bossen, boomgaarden en cultuurgrond is ruim 65 hectare.

 

havezate Herinckhave rond 1970
havezate Herinckhave rond 1970
Herinckhave mei 2008
Herinckhave mei 2008
poort uit 1742
poort uit 1742


Het landgoed is eigendom van Herinckhave BV, met als voornaamste doelstelling de instandhouding van het landgoed met inachtneming van de Natuurschoonwet. De Stichting Instandhouding Havezate Herinckhave heeft dezelfde doelstellingen. 
De havezate zelf, welke in 1959 grotendeels is afgebrand, werd in erfpacht uitgegeven aan de Overijsselse Kastelen Stichting, die het huis, de kapel en de watermolen in de 70-er jaren weer heeft gerestaureerd. In 2010 zijn havezate met kapel en watermolen weer aan Herinckhave BV overgedragen
Het landgoed valt niet alleen onder de Natuurschoonwet, grote delen worden ook beschermd door de Monumentenwet. Een gedeelte van het terrein heeft bovendien de status van Archeologisch Monument.

Via de knoppen aan de linkerzijde komt u meer te weten over de geschiedenis en het huidige gebruik van het landgoed, waaronder informatie over Kapel en Watermolen, de herintroductie van de Twentse Landgans, het retentiegebied, de jacht en het Essenhuis. Ook vindt u daar interessante links.

klik op Actueel voor activiteiten zoals rondleidingen, lezingen en concerten.

Klik hier voor Routebeschrijving naar Herinckhave.

Landgoed Herickhave - Herinckhaveweg 4 - 7666 LK  Fleringen