De Wandelende Tak
Donderdag, 1 januari 2015 – Zaterdag, 31 december 2022

De Wandelende Tak

"De Wandelende Tak" in Tubbergen organiseert jaarlijks op de landgoederen Baasdam, Schultenwolde en Herinckhave, alsmede op de Vasserheide van Landschap Overijssel vrijwilligersdagen.

Op een aantal zaterdagen in het herfst- en winterseizoen kunnen vrijwilligers aan de slag om de landgoederen hun authentieke karakter te laten behouden, "de natuur een handje te helpen" en daarmee de omgeving voor wandelaar en fietser een aantrekkelijk aanzien te geven.  Op Zaterdag 6 November 2021 is de eerstvolgende dag op Herinckhave.
Op Herinckave wordt o.m. gewerkt aan het verwijderen van de begroeiing langs de gracht en de beken, het opschonen van de ondergroei langs de lanen en wandelpaden.  Voor de vrijwilligers staan koffie/thee en soep klaar in de "Tuinkamer"van het oostelijk bouwhuis. Nadere informatie en/of opgeven voor deelname via willem.vd.berg@kpnmail.nl  

Aanmelden per email: willem.vd.berg@kpnmail.nl of telefonisch 0623 228 224