31 Tuinen van Herinckhave
Zaterdag, 31 oktober 2020 – Zaterdag, 31 december 2022

31 Tuinen van Herinckhave

De  Tuinen van Herinckhave"zijn een groene ontmoetingsplek waar mensen dichterbij de natuur, dichter bij elkaar en dichter bij de herkomst van eten komen. Bij een prachtige, herbouwde Veldschuur worden stap voor stap de 6 tuinen van Herinckhave gerealiseerd

Najaar 2020 zijn Wim Niemeyer en Esther Pross dit fruit, bloemen - en groenteteeltbedrijf "Tuinen opgestart. Het is niet alleen de bedoeling in de boomgaaarden van Herinckhave op biologisch wijze fruit, bloemen  en groenten te telen, maar ook om daarnaast dagopvang, activiteitenbegeleiding en praktijkonderwijs aan te bieden. Zie ook de website www.tuinenvanherinckhave.nl